De legende van Christoffel

0

Reprobus, een reus uit Kanaan, wil alleen de machtigste vorst dienen. Hij gaat in dienst bij een koning en ontdekt de angst van de koning voor de duivel. Hij besluit in dienst te gaan van de duivel.

Al snel ontdekt hij dat de duivel bang is voor alles wat met Christus te maken heeft. Reprobus vervolgt hierdoor opnieuw zijn weg. Een kluizenaar raadt hem aan naar een woeste rivier te gaan en daar mensen over te zetten. Reprobus wordt veerman, maakt een huisje bij de rivier en zet dagelijks mensen over naar de andere oever.

Op een nacht hoort hij de stem van een kind dat overgezet wil worden. Reprobus draagt het kind, maar midden in de rivier wordt het kind zo zwaar dat hij dreigt te bezwijken.

Het kind blijkt het Christuskind te zijn. Het kind doopt hem daarna in de rivier en noemt hem Christoforus of Christoffel, Christusdrager. Terug op de oever schiet de staf van Christoffel wortel en verandert in een blad- en vruchtdragende boom.

Zo wordt Christoffel de schutspatroon van reizigers. In de middeleeuwen geloofde men dat iedereen ongedeerd zou reizen als hij die dag opgezien had naar een afbeelding van Christoffel.

Tarot

De Magiër uit de Tarot of the New Vision
De Magiër, Tarot of the New Vision

Christoffel kan vergeleken worden met De Magiër, symbool van de mens die alle mogelijkheden voor zich ziet, die alle elementen van het leven wil gebruiken. Hij overschat zichzelf, is soms een opschepper. Zie de Magiër in Tarot of the New Vision, waar een aapje onder de kleding verborgen zit en een stoet zogenaamde bewonderaars voor hem staat.

De Duivel uit de Rider Waite Tarot
De Duivel, Rider Waite Tarot

Christoffel gaat werken bij iemand die hij als koning ziet. Maar deze koning kent angst, hij is bang voor de duivel. Het is een reden voor Christoffel de koning te verlaten. Hij treedt nu in dienst van de duivel, hij zoekt een uitdaging op.

 

De duivel bekent zijn angst voor het kruisteken, voor alles wat met innerlijke zuiverheid te maken heeft en geeft de verbondenheid met het aardse aan. Macht, uiterlijkheden, en aardse genoegens

 

De Kluizenaar uit de Rider Waite Tarot
De Kluizenaar, Rider Waite Tarot

Christoffel ontmoet een kluizenaar, De Heremiet, die hem vertelt over Christus. De Heremiet symboliseert een verborgen innerlijke stem die iemand wakker schudt en attent maakt op andere waarden.

De kluizenaar heeft een lamp waarmee hij anderen de weg kan wijzen. Door zijn omhullende kleding staat hij symbool voor verborgenheid, in stilte arbeiden.

Zwaarden 6 uit de Rider Waite Tarot
Zwaarden 6, Rider Waite Tarot

Christoffel geeft gehoor aan de innerlijke stem door ‘aan het water’ te gaan wonen. Water als symbool van het eeuwig stromende, van beweging, van verbinding. Hij wordt een nederige veerman, zet naamloze mensen over. In de nacht hoort hij de roepstem van zijn (innerlijk) kind. Hij draagt het kind de rivier over, het kind wordt tijdens de tocht door de rivier steeds zwaarder. Door het gewicht van het kind wordt hij zich bewust van andere waarden dan aanzien en macht.

Staven Aas, Rider Waite Tarot
Staven Aas, Rider Waite Tarot

Als uiting van een nieuw begin gaat de staf van Christoffel wortelen en blad dragen. Er is ruimte gemaakt voor een vruchtbaar leven, geworteld in de aarde en blad dragend. Een nieuwe kans voor groei.

Bewaren

Bewaren

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here